COVID-19

Fysio longen helpt om klachten te verminderen.
Fysio longen helpt om klachten te verminderen.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Fysiotherapie bij COVID-19

Wat is Long-Covid?

Long-Covid is een verzamelnaam voor aanhoudende klachten (>3maanden) na het doormaken van een coronainfectie (SARS-CoV2). De aanhoudende gezondheidsproblemen bestaan in de meeste gevallen uit vermoeidheid, kortademigheid, cognitieve problemen en verminderde conditie. De uiteindelijke klachten kunnen heel divers zijn in mate en ernst. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat er beperkingen ontstaan in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals bijv. zelfverzorging en huishoudelijke taken), werk en sport.

Waarom Fysiotherapie als COVID-19-patiënt?

Een fysiotherapeut kan helpen na een corona infectie bij het verbeteren/optimaliseren van de fysieke activiteit en capaciteit. Tevens zou een gespecialiseerd longfysiotherapeut gerichter kortademigheidsklachten kunnen verminderen. Een fysiotherapeut (veelal in combinatie met een ergotherapeut) helpt je om een juiste balans te vinden in de belasting (wat je doet) en belastbaarheid (wat je kan). En als specialist van het bewegingsapparaat kan de fysiotherapeut verder ondersteunen bij het laten afnemen van bepaalde fysieke klachten.

Wat kan je bereiken met fysiotherapie?

De eerste stap in de begeleiding is het geven van inzicht in beloop van het ziekteproces en het waarom van klachten, het geven van tips in een goede activiteiten-rust verhouding. Vooral goede begeleiding en coaching in kleine, maar gerichte stappen.

Waarom bij een gespecialiseerde longfysiotherapeut?

Een gespecialiseerd longfysiotherapeut is op de hoogte van laatste inzichten, heeft kennis van Long-Covid en de risicofactoren. Daarnaast heeft een longfysiotherapeut meer kennis van specialistisch handelen rond kortademigheidsklachten en ademhalingstechnieken. Op basis van een nulmeting ontstaat inzicht in belastbaarheid en doelen waar aan gewerkt kan worden in de therapie. Daarbij is de eerste verwijzing vaak aan de fysiotherapeut gericht. Hij of zij gaat dan ook in samenspraak met jou kijken naar wat nog meer nodig is. Bijvoorbeeld de inzet van een ergotherapeut of logopedist in de behandeling.
Een longfysiotherapeut is gewend om patienten te begeleiden met vermoeidheid en belasting-belastbaarheidsproblemen.

Multidisciplinaire samenwerking

Vanwege de variëteit van klachten die aanwezig kunnen zijn na een Corona infectie is het zeer belangrijk dat er wordt samengewerkt met andere zorgverleners. Belangrijke andere hulpverlener bij Long-Covid is een ergotherapie (hulp bij energiemanagement, prikkelverwerkingsproblemen en werkhervatting),maar ook een diëtist (hulp bij optimaliseren voedingspatroon, een logopedist (hulp bij praten, slikken en verdere klachten aan de keelregio), psycholoog, bedrijfsarts en praktijkondersteuner van de huisarts kunnen betrokken worden.

C-Support

C-support is een onafhankelijke organisatie die mensen helpt die langdurige klachten ervaren na een Corona infectie. Mensen kunnen zich gratis aanmelden en komen in contact met een maatschappelijk werker, die advies geeft in medische en sociaal/maatschappelijke vragen. Ook zijn er medisch adviseurs beschikbaar voor zorginhoudelijke vragen.
www.c-support.nu