Lid worden

Kosten

Er zijn minimale kosten verbonden aan deelname van het netwerk; €50,- per 2 – 3 jaar. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor vergoeding van sprekers, diverse vergaderkosten, onderhoud van de website etc.

Algemene voorwaarden

Bent u als COPD gespecialiseerd fysiotherapeut werkzaam met COPD patiënten in de regio Uden, Veghel en Oss  dan kunt u zich aanmelden voor ons netwerk middels het digitale aanmeldformulier. (via de button onderaan dit tabblad)

Eisen die wij stellen aan onze leden:

 • Onze netwerkleden staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) of zijn lid van het Keurmerk Fysiotherapie
 • Het FysUVO lidmaatschap is persoonsgebonden
 • Netwerkleden werken volgens de richtlijn COPD van het KNGF
 • Netwerkleden voeren een transparante verslaglegging en registratie
 • Bij vertrek uit een praktijk geeft het netwerklid of de praktijk dit binnen 1 maand na de laatste werkdag door aan het bestuur
 • Een praktijk waar een netwerklid vertrekt kan geregistreerd blijven als een collega van deze praktijk binnen 6 maanden een basisscholing gevolgd heeft of aantoont opde wachtlijst te staan voor deze cursus.
 • De praktijk waar het geregistreerde netwerklid werkzaam is, is uitgerust met de benodigde trainingsapparatuur, minimaal dient aanwezig te zijn een pulseoxyemeter en voldoet aan de praktijkeisen gesteld door het KNGF.

Scholingseisen

 • FysUVO netwerkleden hebben een geaccrediteerde basis scholing COPD en Astma afgerond.
 • Alle netwerkleden worden geacht hun kennis op peil te houden middels bij- en nascholing op het gebied van COPD

(Actieve) bijdrage

 • Netwerkleden nemen actief deel aan het netwerk en zijn minimaal 50% van de bijeenkomsten aanwezig.
 • Netwerkleden die (zonder reden van afmelding) niet aan de vereiste 50% aanwezigheid voldoen worden gevraagd hun afwezigheid toe te lichten. Hen wordt gevraagd of continueren van het lidmaatschap gewenst is en of zij het volgende jaar wel voldoende aanwezig zullen zijn. In discutabele gevallen ligt besluit hierover bij het bestuur.
 • Netwerkleden leveren een actieve bijdrage binnen het netwerk en hun regio

Bijeenkomsten

 • De locatie van de te houden bijeenkomst wordt tijdig, per mail, bekend gemaakt.
 • Per jaar zijn er minimaal  2 netwerkbijeenkomsten met een tijdsduur van circa 2 uur.

De netwerkbijeenkomsten worden op diverse manieren ingevuld:

 • Casuïstiek bespreking
 • Presentatie door een vakspecialist
 • Bespreken van nieuwe ontwikkelingen; onderzoeken, producten, protocollen etc.

Verspreiding van kennis

Alle relevante documenten zullen terug te vinden zijn via de log-in pagina.
In deze afgeschermde omgeving zullen documenten als agenda, notulen, power point presentaties, ledenlijst en jaarverslagen te vinden zijn voor al onze netwerkleden.

Door het bijwonen van de netwerk bijeenkomsten zal elk netwerklid zijn of haar kennis kunnen uitbreiden c.q. verspreiden.  Indien nodig kunnen netwerkleden ook contact met elkaar zoeken via de ledenlijst.