Lid worden van FysUVO

Hoe kun je lid worden van FysUVO?

Bent u als COPD gespecialiseerd fysiotherapeut werkzaam met COPD patiënten in de regio Uden, Veghel en Oss dan kunt u zich aanmelden voor ons netwerk middels het digitale aanmeldformulier (via button onderaan deze pagina).

Kwaliteitseisen om lid te worden van het netwerk:

Scholing en kwaliteit:

 • FysUVO netwerkleden hebben een geaccrediteerde basis scholing COPD en Astma afgerond.
 • Alle netwerkleden worden geacht hun kennis op peil te houden middels bij- en nascholing op het gebied van COPD.
 • Onze netwerkleden staan in het Centraal Kwaliteit Register (CKR) of zijn lid van het Keurmerk Fysiotherapie.
 • Het FysUVO lidmaatschap is persoonsgebonden.
 • Netwerkleden werken volgens de richtlijn COPD van het KNGF.
 • Netwerkleden voeren een transparante verslaglegging en registratie.
 • Bij vertrek uit een praktijk geeft het netwerk lid of de praktijk dit binnen 1 maand na de laatste werkdag door aan het bestuur.
 • Een praktijk waar een netwerk lid vertrekt kan geregistreerd blijven als een collega van deze praktijk binnen 6 maanden een basisscholing gevolgd heeft of aantoont op de wachtlijst te staan voor deze cursus.
 • De praktijk waar het geregistreerde netwerk lid werkzaam is, is uitgerust met de benodigde trainingsapparatuur, minimaal dient aanwezig te zijn een pulsoxymeter en voldoet aan de praktijkeisen gesteld door het KNGF.

(Actieve) bijdrage

 • Netwerkleden nemen actief deel aan het netwerk en zijn minimaal 50% van de bijeenkomsten aanwezig.
 • Netwerkleden die (zonder reden van afmelding) niet aan de vereiste 50% aanwezigheid voldoen worden gevraagd hun afwezigheid toe te lichten. Hen wordt gevraagd of continueren van het lidmaatschap gewenst is en of zij het volgende jaar wel voldoende aanwezig zullen zijn. In discutabele gevallen ligt besluit hierover bij het bestuur.
 • Netwerkleden leveren een actieve bijdrage binnen het netwerk en hun regio.

Bijeenkomsten

 • De locatie van de te houden bijeenkomst wordt tijdig, per mail, bekend gemaakt.
 • Per jaar zijn er minimaal 2 netwerkbijeenkomsten met een tijdsduur van circa 2 uur.

De netwerkbijeenkomsten worden op diverse manieren ingevuld:

 • Casuïstiek bespreking
 • Presentatie door een vakspecialist
 • Bespreken van nieuwe ontwikkelingen; onderzoeken, producten, protocollen etc.

Speerpunt Chronisch Zorgnet:

 • Chronisch ZorgNet is een landelijk netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in Hart-Vaat-Longaandoeningen, Corona en Osteoporose klachten. De doelstelling van dit netwerk is om de bovengenoemde patiëntencategorieën zo opmaal mogelijke fysiotherapeutische zorg te verlenen, zo nodig in multidisciplinaire samenwerking. Meer informatie vindt u op www.chronischzorgnet.nl.
 • De leden van FysUVO zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele aansluiting bij het Chronisch ZorgNet. Omdat het grootste gedeelte van de leden van FysUVO lid is van chronisch ZorgNet, maken we wel gebruik van allerlei faciliteiten van Chronisch ZorgNet. Het is geen verplichting voor lidmaatschap van het netwerk FysUVO.

Kosten

Er zijn minimale kosten verbonden aan deelname van het netwerk; €50,- per jaar. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor vergoeding van sprekers, diverse vergaderkosten, onderhoud van de website etc.