Lidmaatschap opzeggen

Bij vertrek uit een praktijk geeft het netwerk lid of de praktijk dit binnen 1 maand na de laatste werkdag schriftelijk door het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap dient zo snel mogelijk maar maximaal 1 maand na de laatste werkdag schriftelijk te worden doorgegeven aan:

Norbert Reyniers
Alg. zaken / lidmaatschappen / vergaderingen
Fysio- en Manuele Therapie Reyniers
Veerstraat 19
5388 HW Nistelrode
0412 – 61 03 36
info@fysiotherapiereyniers.nl