FYSUVO

Fysio longen helpt voor een fijner leven.
Fysio longen helpt voor een fijner leven.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Missie / visie

De missie van het open netwerk FysUVO:

Dit open netwerk is een samenwerkingsverband van in long gespecialiseerde 1e lijn fysiotherapeuten in het werkgebied van ziekenhuis Bernhoven.

De leden leveren kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan longpatiënten waarbij landelijke richtlijnen en evidence-based handelen de leidraad vormen.

De gespecialiseerde longfysiotherapeuten bieden kwaliteit door eisen te stellen aan werkervaring, werkwijze/methodiek, samenwerking, communicatie, intercollegiaal overleg, praktijkvoering, scholing en verantwoording op het gebied van longklachten.

De geleverde zorg maakt onderdeel uit van de totale long-zorgketen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zorgverleners binnen deze keten en wordt multi disciplinair samengewerkt.

De hulpvraag van de patiënt staat hierin centraal, waarbij de zorg zoveel mogelijk wordt geleverd in de eigen omgeving. Daarbij richten we ons op het verbeteren van de fysieke capaciteit, de fysieke activiteit en het behouden of vergroten van de maatschappelijke participatie van de longpatiënt.

De visie van het open netwerk FysUVO:

Het longnetwerk FysUVO is het erkende netwerk voor hoge kwalitatieve fysiotherapeutische zorg aan longpatiënten in het werkgebied van ziekenhuis Bernhoven.

De fysiotherapeutische zorg heeft hierbij een herkenbare positie binnen de long-zorgketen voor zowel verwijzers, patiënten als verzekeraars. De betrokkenheid, herkenbaarheid en korte lijnen komt specifiek verwijzen van de longpatiënt ten goede.

Het netwerk bereikt dit door continu te werken aan verbetering van onze zorgverlening op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid.
We maken daarbij gebruik van de nieuwste landelijke richtlijnen, ontwikkelingen en inzichten.

Onze uniformiteit in kwaliteit van behandeling, verwijzing, rapportage en meetinstrumenten maken dit netwerk sterk.
In subgroepen werken wij aan onze ontplooiing en kennis vergroting.

Ons doel is aangemerkt te worden door de zorgverzekeraars als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische longzorg.
Ons streven is dat iedere longpatiënt in de regio een diagnostisch consult ontvangt door een fysiotherapeut aangesloten bij FysUVO.