Over het netwerk

Doelstellingen

Dit netwerk is een samenwerkingsverband van in long gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de eerste lijn in de regio Uden, Veghel, Oss, het werkgebied van ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het netwerk houdt zich bezig met afstemming en optimalisatie van de fysiotherapeutische zorg voor longpatiënten. Alle netwerkleden zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten en hebben geaccrediteerde bij- en nascholing gevolgd op het gebied van longklachten. Zij komen minimaal 2 keer per jaar bij elkaar om de laatste ontwikkelingen rondom longaandoeningen te bespreken. Daarnaast onderhouden zij goede contacten met de longartsen, huisartsen en longverpleegkundigen.

Missie

Dit open netwerk is een samenwerkingsverband van in long gespecialiseerde 1e lijns fysiotherapeuten in het werkgebied van ziekenhuis Bernhoven.

De leden leveren kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan longpatiënten waarbij landelijke richtlijnen en evidence-based handelen de leidraad vormen.

De gespecialiseerde longfysiotherapeuten bieden kwaliteit door eisen te stellen aan werkervaring, werkwijze/methodiek, samenwerking, communicatie, intercollegiaal overleg, praktijkvoering, scholing en verantwoording op het gebied van longklachten.

De geleverde zorg maakt onderdeel uit van de totale long-zorgketen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zorgverleners binnen deze keten en wordt multi disciplinair samengewerkt.

De hulpvraag van de patiënt staat hierin centraal, waarbij de zorg zoveel mogelijk wordt geleverd in de eigen omgeving. Daarbij richten we ons op het verbeteren van de fysieke capaciteit, de fysieke activiteit en het behouden of vergroten van de maatschappelijke participatie van de longpatiënt.

Visie

Het longnetwerk FysUVO is het erkende netwerk voor hoge kwalitatieve fysiotherapeutische zorg aan longpatiënten in het werkgebied van ziekenhuis Bernhoven.

De fysiotherapeutische zorg heeft hierbij een herkenbare positie binnen de long-zorgketen voor zowel verwijzers, patiënten als verzekeraars. De betrokkenheid, herkenbaarheid en korte lijnen komt specifiek verwijzen van de longpatiënt ten goede.

Het netwerk bereikt dit door continu te werken aan verbetering van onze zorgverlening op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid.
We maken daarbij gebruik van de nieuwste landelijke richtlijnen, ontwikkelingen en inzichten.

Onze uniformiteit in kwaliteit van behandeling, verwijzing, rapportage en meetinstrumenten maken dit netwerk sterk.

In subgroepen werken wij aan onze ontplooiing en kennis vergroting.

Ons doel is aangemerkt te worden door de zorgverzekeraars als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische longzorg.

Ons streven is dat iedere longpatient in de regio een diagnostisch consult ontvangt door een fysiotherapeut aangesloten bij FysUVO.

Eerstelijnszorg

Door voldoende spreiding van onze fysiotherapeuten binnen de regio Uden, Veghel  en Oss beschikken wij over eerstelijns zorg dichtbij de patiënt.

Algemene voorwaarden

Eisen die wij stellen aan onze leden:

  • Onze netwerkleden staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) of zijn lid van het Keurmerk Fysiotherapie
  • Netwerkleden werken volgens de richtlijn COPD van het KNGF
  • Netwerkleden voeren een transparante verslaglegging en registratie
  • Netwerkleden leveren een bijdrage aan het garanderen van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg door het volgen van scholing en het verder ontwikkelen van kennis.
  • De praktijk waar het geregistreerde netwerklid werkzaam is, is uitgerust met de benodigde trainingsapparatuur en voldoet aan de praktijkeisen gesteld door het KNGF.