COVID-19

Fysio longen helpt om klachten te verminderen.
Fysio longen helpt om klachten te verminderen.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Vergoeding behandeling Covid-19

Paramedische herstelzorg voor COVID-19 wordt vergoed vanaf de eerste behandeling. Wel geldt het eigen risico.

Maximaal aantal behandelingen in 6 maanden tijd

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum

Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een langer behandeltraject nodig.

Tweede behandeltermijn

Alleen in uitzonderlijke situaties kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit is als iemand specifieke, langetermijnklachten heeft door COVID-19. In principe moet een medisch specialist dit vaststellen. Als de arts inschat dat de patiënt baat heeft bij verdere paramedische behandeling, kan hij de patiënt een verwijzing geven voor een tweede behandeltermijn van paramedische herstelzorg.
Paramedische herstelzorg na 6 maanden wordt dus alleen voortgezet als iemand specifieke, langetermijnschade en effecten heeft.
In bijzondere situaties, die meestal te maken hebben met een beperkt of onvolledig uitgevoerde eerste behandeltermijn, mag ook de huisarts verwijzen voor een tweede behandeltermijn van paramedische herstelzorg. De specifieke voorwaarden die in deze situatie gelden staan in het document ‘Vragen en antwoorden paramedische herstelzorg na COVID-19’.

De tijdsperiode tussen het einde van de eerste behandeltermijn en de start van de tweede behandeltermijn is maximaal 4 maanden.
In deze tweede behandelperiode geldt opnieuw de maximale behandelomvang per zorgvorm zoals maximaal 50 behandelingen fysiotherapie.